Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2013 roku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2013 nie dla wszystkich jest taka sama – zależy od okresu pobierania zasiłku, stażu pracy, miesiąca, w którym znajdujemy się na zasiłku i przysługujących nam dodatków do zasiłku. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w twojej sytuacji? Sprawdź jaka kwota zasiłku Ci przysługuje w tym artykule.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2013 zależy od stażu pracy i długości przebywania na bezrobociu. Podstawowa kwota zasiłku w 2013 roku (do 1 czerwca 2013) to:

 1. 717 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
 2. 563 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga! Jest to podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych! Należy ją zmodyfikować w zależności od stażu pracy jaki mieliśmy przechodząc na bezrobocie:

 • do 5 lat stażu pracy wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 80% zasiłku podstawowego (573,6 złotego w pierwszych trzech miesiącach zasiłku, 450 w okresie kolejnych miesięcy zasiłku),
 • od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego (717 złotego w pierwszych trzech miesiącach zasiłku, 563 w okresie kolejnych miesięcy zasiłku),
 • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego (860,4 złotego w pierwszych trzech miesiącach zasiłku, 675,6 złotego w okresie kolejnych miesięcy zasiłku).

Źródło: Art. 72. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j.Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2013

Żeby tych komplikacji było mało, wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2013 ulegnie zmianie, a dokładnie wypłacana kwota zasiłku zmieni się 1 czerwca 2013 roku. Po 1 czerwca 2013 kwoty zasiłku będą następujące:

 1. 794,2 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
 2. 623,60 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga! Jest to podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych! Należy ją zmodyfikować w zależności od stażu pracy jaki mieliśmy przechodząc na bezrobocie:

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego (635,36 złotych w pierwszych trzech miesiącach zasiłku, 498,88 złotego w okresie kolejnych miesięcy zasiłku),
 • od 5 do 20 lat stażu pracy wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi jest taka jak zasiłek podstawowy (794,2 złotego w pierwszych trzech miesiącach zasiłku, 623,60 w okresie kolejnych miesięcy zasiłku),
 • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego (953m04 złotego w pierwszych trzech miesiącach zasiłku, 748,32 złotego w okresie kolejnych miesięcy zasiłku).

Źródło: (Rozp. I) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz.2607 z późn. zm.).

Kwota zasiłku w 2013 roku

Jak widać, kwota zasiłku w 2013 roku będzie się zmieniać. A co, jeśli pobieramy zasiłek dla bezrobotnych w czasie zmiany? Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca, ale tak jak do tej pory, dostaniemy go co miesiąc z dołu. Jeśli przejdziemy na zasiłek do 31 maja 2013 roku, po prostu otrzymamy wyższy zasiłek za czerwiec. Jeśli przejdziemy na kuroniówkę w czerwcu, zostanie nam przydzielona kwota zasiłku po nowych stawkach. Aby dowiedzieć się ile dostaniemy, należy podzielić kwotę przysługującego zasiłku zależną od staży pracy przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Podobnie jest, jeśli na zasiłek idziemy w maju – za maj dostaniemy część starej kwoty adekwatna do dni kalendarzowych za które przysługuje zasiłek, a od czerwca przysługuje nam już nowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

Słowa kluczowe artykułu:

 • wysokosc zasilku