Zasiłek dla bezrobotnych

Jak wygląda obecnie zasiłek dla bezrobotnych w 2013 roku? Warto wiedzieć to wcześniej bo o pracę coraz trudniej, ci co ją mają również nie mogą być pewni jak długo to jeszcze potrwa… Zanim poznasz wymogi uprawniające Cię do otrzymania zasiłku, dowiedz się najpierw ile w ogóle dostaniesz zasiłku i jaka kwota zasiłku dla bezrobotnych Ci przysługuje, bo nie jest to prosta sprawa.

Zasiłek dla bezrobotnych – ile dostaniesz?

W roku 2013 sytuacja wygląda następująco: przez pierwsze trzy miesiące korzystania ze świadczenia wypłacany nam będzie zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 794,20 złotych, natomiast w kolejnych miesiącach jego wysokość spadnie już do 623,60 złotych.

Nie da się ukryć, że nie jest to zbyt wiele, jednak jeśli nie mamy innego wyjścia, warto skorzystać chociażby z tego. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej lub aktywnie szukasz pracy, możesz liczyć również na dodatkowe zasiłki dla bezrobotnych, które znajdziesz w tym artykule.

Co trzeba zrobić, aby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Przejdźmy więc teraz to wymogów jakie musimy spełniać by moc ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Przede wszystkim musi brakować ofert pracy odpowiadającej naszym możliwościom. Jednak praca to nie wszystko, bo znaczenie tu mają również wszelakie płatne staże, praktyki, prace publiczne, szkolenia i tym podobne.

Kolejne warunki otrzymania zasiłku

Drugi warunek jest już nieco bardziej skomplikowany i kłopotliwy, a mianowicie w okresie ostatnich 18 miesięcy musieliśmy przepracować łącznie minimum 365 dni.

Mogło to być zatrudnienie albo wykonywanie wszelakich prac na podstawie różnego rodzaju umów. Innym warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne lub na fundusz pracy.
To tylko kilka najważniejszych wymogów które musza być spełnione.

O zasiłek zgłaszamy się do lokalnego Urzędu Pracy gdzie dopełniamy wszelkich formalności i składamy wniosek o przyznanie świadczenia.

Zasiłek rodzinny dla bezrobotnych – zasady przyznawania

Inną forma pomocy z jakiej możemy skorzystać, nawet jeśli nie jesteśmy na bezrobociu jest zasiłek rodzinny. W 2013 roku może wynosić on od 77 złotych do nawet 115 złotych na miesiąc – w zależności od wieku dziecka.

Taki zasiłek przyznawany jest na dzieci w dowolnym momencie, a ich wiek niema znaczenia.

Zasiłek rodzinny dla bezrobotnych – wymogi

Jak zawsze musimy spełnić różnego rodzaju wymogi. Podstawowym jest wysokość zarobków przypadających na jednego członka rodziny. W przypadku gdy dzieci są zdrowe, maksymalny dochód na osobę wynosi 539 złotych, natomiast jeśli jest w rodzinie dziecko ze stwierdzona niepełnosprawnością prób maksymalnego dochodu na osobę wzrasta do 623 złotych miesięcznie.

Dotacja dla bezrobotnych na własną działalność gospodarczą

Oprócz standardowych zasiłków, możemy jeszcze dostać jednorazową dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Taka dotacja może zostać wykorzystana np. na otwarcie biznesu na podstawie sprawdzonego modelu, tzw. franczyzy jak i na typową działalność (remontowa, informatyczna, handlowa itp.). Zanim zdecydujemy się na otwarcie firmy, warto przeanalizować zwłaszcza sprawdzone oferty franczyz – nie tylko pozwoli to zminimalizować ryzyko, ale też umożliwi dokładniejsze policzenie czy firma nam się opłaci.

Co jeśli przekroczymy próg uprawniający do zasiłku?

Istnieje jednak możliwość przekroczenia tych norm o maksymalnie 77 złotych. Warunkiem jest jednak to by poprzednie świadczenia przyznawane były na normalnych zasadach – czyli z uwzględnieniem ogólnych norm. Pocieszający jest jednak fakt, że co roku zmieniają się one na korzyść potrzebujących.

Na kogo przysługuje zasiłek rodzinny bezrobotnym

Dla bezrobotnych zasiłek rodzinny należy się za każde dziecko do 18. roku życia, bez wyjątków. Jeśli chcemy korzystać z niego później, jest możliwość przedłużenia go do 21. roku życia o ile dziecko kontynuuje swoją edukację. W przypadku gdy kształci się w szkole wyższej może pobierać zasiłek nawet do 24. roku życia. O ile stan cywilny pozostanie niezmienny.

Na dziecko do 5. roku życia przypada nam 77 złotych, natomiast w przedziale od 5 do 18 lat wysokość zasiłku wzrasta do 106 złotych. Najwięcej przypada na dzieci pomiędzy 18, a 24 rokiem życia bo aż 115 złotych na miesiąc.

Słowa kluczowe artykułu:

  • zasiłek dla bezrobotnych
  • yhs-002
  • zasiek dla bezrobotnych 2011
  • zasilek-dla-bezrobotnych pl
  • kuroniwka
  • ile trzeba przepracować żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych 2013
  • koroniowka progi