Zasiłki dla bezrobotnych – co oprócz podstawowego zasiłku?

Maksymalnie zasiłek dla bezrobotnych może wynosić nieco ponad 953 złote, co często okazuje się zbyt małą kwotą, żeby utrzymać rodzinę czy nawet samodzielnie przeżyć, zwłaszcza jeśli aktywnie szukamy pracy i musimy ponosić związane z tym wydatki. Skąd można dostać dodatkowe zasiłki dla bezrobotnych i w jakim wymiarze będą?

Kiedy i komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Kiedy i komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przez 6 miesięcy od utraty pracy. Podstawa zasiłku wynosi 794,20 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku i 623,60 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. Ta kwota jest modyfikowana w zależności od staży pracy: do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego, od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego, a po co najmniej 20 latach stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego. Możemy więc dostać maksymalnie 953,04 złote miesięcznie. Warto wiedzieć, że już 1 czerwca 2013 czeka nas waloryzacja zasiłków i prawdopodobnie zostaną one podwyższone.

Na szczęście to nie wszystko, ponieważ państwo przewiduje również inne zasiłki dla bezrobotnych, szczególnie dla tych z dziećmi i w trudnej sytuacji rodzinnej.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2013?

Zasiłki dla bezrobotnych, to nie tylko podstawowy zasiłek przysługujący ubezpieczonym w ZUS, ale również kilka innych zasiłków wypłacanych przez różne instytucje. Bezrobotni mogą dostać dostać m.in. zasiłek wychowawczy, zasiłek przedemerytalny, zasiłek rodzinny, zasiłek z MOPS i kilka innych rodzajów zapomogi. Instytucja wypłacająca zasiłki dla bezrobotnych to PUP (Powiatowy Urząd Pracy), chociaż finansowane są one z ZUS-u (zakładu ubezpieczeń społecznych). Można również dostać stały zasiłek z pomocy społecznej (MOPS) i różne inne zasiłki okazjonalne.

Dodatki do zasiłku dla bezrobotnych

Jeśli aktywnie szukamy pracy, możemy liczyć na dodatkowe zasiłki dla bezrobotnych. Są to następujące dodatki do zasiłku:

 1. 317,68 zł dla odbywających szkolenia dla bezrobotnych (40% podstawy zasiłku dla bezrobotnych),
 2. 397,10 zł dla kontynuujących naukę (50% podstawy zasiłku dla bezrobotnych),
 3. 1111,88 zł z tytułu odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (140% podstawy zasiłku dla bezrobotnych),
 4. 158,84 zł dodatku szkoleniowego (20% podstawy zasiłku dla bezrobotnych),
 5. do 397,10 zł dodatku aktywizacyjnego (50% podstawy zasiłku dla bezrobotnych),
 6. 397,10 zł – refundacja kosztów opieki nad dzieckiem (50% podstawy zasiłku dla bezrobotnych),

Ponadto możemy liczyć na dofinansowania dla bezrobotnych jeśli postanowimy otworzyć własną firmę.

Zasiłek stały

Jeśli po otrzymaniu zasiłku dla bezrobotnych nasze dochody nie przekraczają kryterium dochodowego, przysługuje nam dodatkowy zasiłek stały w kwocie od 30 do 529 złotych miesięcznie. Zasiłek stały jest różnicą między naszym dochodem, a kryterium dochodowym

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013 r. wynosi 938,25 zł miesięcznie. Zasiłki dla bezrobotnych (przedemerytalne) wypłacane są jeśli bezrobotny spełnia następujące warunki:

 • jest zarejestrowany jako bezrobotny;
 • pobierając zasiłek dla bezrobotnych nie odmówił przyjęcia propozycji pracy, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych ani robót publicznych;
 • złoży wniosek o zasiłek przedemerytalny w terminie 30 dni od dnia wydania poświadczenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • urodził się po 31 grudnia 1952 r. jeśli jest kobietą i po 31 grudnia 1948 r. jeśli jest mężczyzną

Rodzinny: zasiłek dla bezrobotnych z dziećmi

Jeśli dostajemy zasiłek dla bezrobotnych, nasze dochody prawdopodobnie znacząco spadną. Jeśli będzie to kwota na tyle niska, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 539 złotych, możemy jeszcze liczyć na zasiłek rodzinny. Zasiłek ten zależy od wieku dzieci i wynosi:

 • 77 zł – na dziecko do 5. roku życia,
 • 106 zł – na dziecko powyżej 5. roku życia,
 • 115 zł – na dziecko powyżej 18. roku życia do 24.

Do tego dochodzą liczne dodatki, zarówno jako stały zasiłek z pomocy społecznej, np. za każde kolejne po trzecim dziecko w rodzinie, na dojazdy do szkoły czy jako zasiłek wychowawczy, jak i okazjonalnie (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego lub urodzenia dziecka). Warto wiedzieć, że rodzinny przysługuje również jeśli dwie osoby w rodzinie otrzymują zasiłki dla bezrobotnych.

Słowa kluczowe artykułu:

 • zasiek dla bezrobotnych netto 2011
 • zasiłek przedemerytalny 2013
 • zasiek dla bezrobotnych 2012
 • bezrobocie
 • zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2013
 • zasiłek dla bezrobotnych od 01 06 2013
 • zasilek dla bezrobotnych z mops
 • Zasiłek Z Mops Dla Bezrobotnych
 • Zasiłekprzedemerytalnymopr